onsdag 1 september 2010

Lag mot tvångsgifte dröjer många gifts bort under sommaren

HANDLINGSFÖRLAMNING Varje höst när skolorna börjar efter sommarlovet återvänder invandrarbarn och ungdomar till lektionerna som nygifta, trots att det i Sverige är förbjudet att ingå äktenskap utan tillstånd från länsstyrelserna om man är under 18 år. Problemet är inte alls något okänt, och en utredning har sedan tidigare lagt fram ett lagförslag för att stoppa detta.

Denna utredning föreslog möjligheten att döma föräldrar som tvångsgifter bort sina barn och ungdomar under semesterresor till hemlandet man tvingats ”fly” från till fängelse. Förslaget lades för två år sedan, men nu har regeringen valt att helt strunta i detta utredningsresultat och istället tillsätta en ny utredning om samma sak.

Monica Nebelius, rådman vid Malmö tingsrätt och sekreterare i den förra utredningen, är starkt frustrerad över att en lagskärpning drar ut på tiden.

Jag tror att det skulle ha en stark symbolisk effekt om det blev uttryckligen straffbart. Föräldrar som står och vacklar skulle få ett moraliskt stöd för att säga nej och även barn skulle få råg i ryggen

Inget klart uttalat skäl till varför den förra utredningens förslag om fängelsestraff slängdes i papperskorgen har givits. Dock är barn- och ungdomsgifte med tvång något som inte existerar i den svenska kulturkontexten vilket kanske kan vara en delförklaring till den remarkabla handlingsförlamningen hos lagstiftarna. Svensk lag tillåter heller inte att giftermål utomlands med personer under 18 år registreras i Sverige, men det kringgås lätt genom att undvika att registrera äktenskapet. I omgivningens ögon är man ändå gift.

Politiskt Inkorrekts skribent Gustaf Janson skrev med anledning av detta ämne en artikel på Newsmill i december 2009.

Sydsvenskan

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt